Oude systemen leveren steeds minder winst op. Nieuwe Wereld Pionieren is de toekomst.

Van 2008 tot 2018 runde ik een zeer succesvol gitaarbedrijf waarbij ik letterlijk dubbele omzet had dan bijna alle andere muzikanten en muziekdocenten. De reden hiervoor was eenvoudig. Ik trad buiten de gebaande paden en gebruikte bijvoorbeeld als één van de eersten internet voor lesgeven met coachees in oa Canada en Frankrijk.

De reden dat er zoveel op zich prima gekwalificeerde en presterende collega's bleven steken in een veel te geringe winst was een verouderde mindset. Namelijk dat je in de 'scene' enkel geld mag verdienen na jaren lang hard zwoegen en vooral ook moet deugen voor de bühne. Wilde je erbij horen was er eenvoudigweg geen ruimte voor een andere kijk. De prijs die daarvoor werd betaald was er niet langer bij horen. En die prijs was voor velen te hoog. Te weinig inkomen en een leven op bijstandsniveau het gevolg.

Nu ik mijn speelveld verder heb verruimd naar businesscoach van coaches en hulpverleners op allerlei terreinen zie ik dezelfde struggle. Menigeen komt niet rond en/of doet zichzelf schromelijk te kort door veel te weinig inkomen.

De reden is exact gelijk. Vasthouden aan een verouderde mindset in een dagelijks en steeds sneller veranderende wereld. De tijd van SMART-doelen, sales en pitches is voorgoed voorbij. Er zijn meer en vooral andere zaken nodig om als coach succesvol te zijn.

De nieuwe wetten voor succesvol zaken doen bestaan uit een mix van persoonlijke ontwikkeling, hoge energie en frequentie, intentie en het volgen van synchroniciteit, moeiteloosheid, flow et cetera. Ik noem het Nieuwe Wereld Pionieren en iedereen kan het leren.

Het blijkt echter voor menig ondernemer die met mensen werkt lastig deze knop zelf om te zetten. Vragen die worden gesteld zijn: 'Hoe doe ik dat dan?' 'Wat moet ik dan anders doen?' 'Hoe kom ik dan verder?' Vaak staat ook de omgeving in de weg die zij die verder willen, houdt waar men nu is.

Je nek boven het maaiveld uitsteken betekent vaak dat je de steun van je vertrouwde club met al hun ongeschreven regels -en meestal ook de mensen zelf- in ieder geval tijdelijk vaarwel moet durven! zeggen Dat kan erg lastig zijn. Er zijn er die zo vastgeroest zijn dat ze liever op een houtje bijtend de schijn ophouden, dan dat ze werkelijk en eindelijk voor zichzelf op gaan komen en het inkomen gaan genereren dat ze verdienen.

Mocht jij anders in de wedstrijd zitten, je horizon willen verbreden en hierover eens 1:1 willen sparren, dan sta ik je graag te woord. Kijk daarvoor op www.nieuwewereldpionier.nl en druk op de grote blauwe knop voor een afspraak. 


➤Afspraak maken voor 1:1 Coachingsessie ➤