Goed of slecht nieuws? Angst en zorgen of Leven? Waar ligt jouw focus?

Nog maar kort geleden was er prachtig Corona-nieuws! Alle coronamaatregelen afgeschaft. We lijken het bijna alweer vergeten, maar dat was en is natuurlijk geweldig.

Nu komt er iedere dag vreselijk nieuws uit Oekraïne. Om de ware toedracht ervan te duiden, heb ik te weinig kennis. Wel weet ik dat het vele mensen heeft getroffen en nog zal treffen en we moeten helpen waar het kan. 

Als ik de MSM-kanalen bekijk en lees en even langs de talkshows zapp, is het wel duidelijk waar voor hen de focus ligt. Nog maar een tijdje geleden waren het virologen en OMT-leden. Na een kort intermezzo van de even afschuwelijke MeToo-perikelen, hielden en houden Ruslandcorrespondenten en -kenners, defensieleden, oud-generaals en andere militairen de tafels bezet.

Blijvende thema's zijn klimaat, vleestaks, suikertaks, stikstof, hogere prijzen van levensmiddelen, gas en benzine, huizen et cetera.

De voorkeur van de zowel MSM is duidelijk. Alles dat angst oproept, dat zorgen zou kunnen baren, komt voor het voetlicht. En waarom? Nou, simpel, omdat de meeste mensen dit versnaperen als zoete koek. Slecht nieuws gaat er nu eenmaal beter in. Kennelijk is er een grote behoefte aan slecht en angstig nieuws.

En dan is er natuurlijk ook nog de angst van velen - ook hier- de vrijheid te verliezen. QR-maatschappij, Great Reset, WEF, NWO, EU e.a.

Als je iets verder en dus dichterbij jezelf durft te kijken, zie je dat de angst die je op TV en in de kranten ziet, in feite enkel iets in jezelf is dat resoneert met de buitenwereld. (Lees deze zin nog 2x)

Ja zo is het. Dat betekent ook dat wanneer je binnen in jezelf de angst en de zorgen uitzet en kijkt naar al het mooie dat er is, al het goede dat je zelf vandaag gaat creëren, je een heel ander beeld krijgt. Als je dat dag in dag uit blijft doen en je enkel focust op het goede en het mooie, verander je niet alleen zelf, maar heel geleidelijk aan ook de wereld om je heen.

Ach André, dat is toch veel te simpel en spiritueel whoo whoo?

Nee, ik vind van niet. Ik ga uit van 'verbeter de wereld, begin bij jezelf.' Ik ga uit van wat ik wél en niet van wat ik niet kan controleren. Ik kan mijn manier van kijken, mijn focus richten en dat is wat ik wíl doen en wat ik de wereld in wil sturen. Ik kan én meeleven en tegelijkertijd kiezen voor vreugde , voor creatie, voor leven!

Bang blijven of Leven? Waar ligt jouw focus?

Die van mij is duidelijk. Ik focus op het goede, het mooie. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer we dat allemaal en steeds meer gaan doen, we uiteindelijk een betere wereld krijgen.

En ook al is die er niet meteen, het zal in ieder geval jouw dagen een stuk leuker maken. En ook dat is belangrijk, want vandaag is een dag die -wat er ook gebeurt in de wereld en om je heen- nooit meer terug komt.

Mijn tip: Realiseer je dat en focus op: Leven!

Fijne dag!