Kies jouw selffulfilling prophecy zorgvuldig!

Kies jouw selffulfilling prophecy zorgvuldig!

Sinds het plaatsen van bijdrages hier op LinkedIn is me langzamerhand iets op gaan vallen. Toen ik mij - als één van de eersten- hier uitsprak tegen vrijheidsbeperkende maatregelen, kreeg ik een enorme respons van alles en iedereen.

Hoogtepunt was mijn commentaar aan Diederik Gommers toen ik hem opriep eens op nationale TV te verklaren dat het werkelijke probleem in deze crisis toch echt de veel te krappe en schandalig afgeschaalde IC- en zorgcapaciteit is. Hij reageerde persoonlijk, zeer sportief en kwam de belofte die hij toen deed overigens na. Onlangs viel Jeroen Pauw ook daarin bij toen hij te gast was bij Op1, het programma dat hij naar mijn mening altijd geweldig presenteerde.

In april 2020 begon het proces dat ik in de uitgelichte bijdrages op mijn profiel beschrijf. Na afgelopen zomer en najaar ben ik definitief uitgestapt van een emotionele rollercoaster waar we allemaal een tijd lang inzitten en schrijf ik weer over waar mijn hart echt ligt: Positiviteit, succes, liefde, mededogen, genieten van het leven, navigeren in moeilijke tijden. Ook zie ik meer en meer het interessante van deze tijd. Een tijd van transitie naar een nieuwe wereld.

Het valt op dat hier veel minder mensen op reageren. Misschien zijn ze nog niet uitgestapt of halverwege de achtbaan? Zou best kunnen.

Misschien is het ook wel de preoccupatie met slecht nieuws? En als dat het is, adviseer ik je hier heel snel mee te stoppen. Angst vormt de basis van het dagelijks nieuws. Als je wilt kun je jezelf er 24 uur per dag mee bezig houden. Media drijven op die angst en sensatiezucht.

Het is aan jou deze knop aan of in dit geval misschien beter gezegd uit te zetten. Er is namelijk een gerede kans dat dit jouw selffulfilling prophecy wordt.

De socioloog Robert K. Merton definieerde het begrip als volgt:

"De selffulfilling prophecy is in aanvang een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept waardoor de oorspronkelijke foute kijk waar wordt. Deze schijnbare juistheid van de voorspelling houdt een foute voorstelling van zaken in stand. De voorspeller zal namelijk datgene wat uiteindelijk gebeurd is aanvoeren als bewijs dat hij van begin af aan gelijk had." (Bron: Wikipedia)

Mijn tip: Don't feed the troll. Stop met het voeden van je angst en de totale angsthypnose die er nu gaande is. Focus op een betere toekomst. Maak deel uit van de oplossing in plaats van het probleem.

In dat geval pakt je selffulfilling prophecy veel beter uit! 

Vertrouw. Houd moed. Dan is het allemaal al goed. Ook voor jou! Echt!