Navigeren in een wereld die niet meer lijkt op de jouwe doe je zo!

Navigeren in een wereld die niet meer lijkt op de jouwe doe je zo!

Ik spreek, hoor en luister met en naar veel mensen. Wat mij opvalt is de wirwar van emoties die men voelt over de zaken die men meemaakt. Dat is logisch en normaal. We zitten in een periode van transitie, een overgangsfase. Het nieuwe is er al terwijl het oude met veel lawaai afscheid neemt.

Als jij dit leest ben je geïnteresseerd in waar jij staat in die transitie. Hoe je de zaken die plaatsvinden kunt duiden en hoe je kunt navigeren in een wereld die steeds minder lijkt op de jouwe.

Daar heb ik lang over nagedacht en belangrijker de 4 fasen hieronder zelf doorleeft.

1. Je ziet de ellende om je heen, op TV, in de krant. Er wordt geschreven en gepraat over een virus, over klimaat, over oorlog. Over zaken die echt gaande en reëel zijn. En je vraagt je af: 'Wat gebeurt er toch veel en allemaal?' en 'Hoe moet dit verder voor mijzelf maar ook voor zij die na mij komen?'

2. Je kijkt wat verder en dieper en ziet dat grote krachten deze globale gebeurtenissen naar zichzelf toehalen en gebruiken voor persoonlijk gewin. Big Pharma, Big Tech, Big Money. Je ziet tevens dat de gehele MSM eraan meewerkt en eraan verdient. Dat op dit moment een naar virus wordt gebruikt voor mindcontrol gebaseerd op angst, gevoed door dagelijkse hypnoseberichten en het kennelijk klakkeloos kunnen afnemen van vrijheden en grondrechten. Je ziet dat mooie vrije landen van weleer als Australië, Oostenrijk, Canada, Israël en ook Nederland tijdens de Corona-crisis totaal afgleden en steeds meer opschuiven naar totalitaire staten en vraagt je af: 'Dit kan toch niet gebeuren?' 'Nee, dit gaat toch niet gebeuren in ons land?'

3. Je beseft en realiseert je dat het al aan het gebeuren is. Ook in ons land. En je wordt boos en verdrietig. Je gaf de regering de schuld of de niet-gevaccineerden of nu de Russen. Je vraagt je af waarom TV, kranten, MSM niet groots berichtten over de miljoenen mensen die dagelijks de straat op gaan om te demonstreren. Je ziet dat critici de mond wordt gesnoerd, schuldigen vrijuit gaan en de waarheid kennelijk onopgehelderd moet blijven. Je uit je woede en frustratie -misschien wel fel en overtuigd- op sociale media. En je ziet ook dat het toch steeds verder oprukt en het kennelijk niet te stoppen valt. Ook niet in Nederland.

4. Je stapt uit de angst en kiest voor positiviteit en liefde. Je ziet dat wel/niet, pro/contra veel losmaakt, maar niets oplost. Beide komen voort uit angst. De ene discussie uit de angst om ziek te worden, voor een kernoorlog en dood te gaan. De andere uit de angst vrijheid kwijt te raken. Je merkt dat je steeds meer je energie verliest en dus maak je een een bewuste keuze: Ik stap uit de angst. En ik stap ook uit de boosheid en het verdriet. Ik ben een vrij en autonoom mens en dat neemt niemand -wat er ook gebeurt- van mij af. Ik zie wat er gaande is, maar ik lijd niet meer mee. Ik behoud mijn kracht. Ik ben geen strijder meer, want een strijder strijdt. Ik ben een krijger want een krijger krijgt

Jij hoeft niet mee te lijden. Jij hoeft niet mee te doen aan polarisatie. Jij hoeft niet mee te doen met het oude. Jij kunt ook gewoon het nieuwe mee helpen creëren. Niet mee doen en kiezen voor vrijheid, geluk, liefde. Dát is de oplossing. En ik denk dat jij dit leest, omdat ook jij hiertoe wordt uitgenodigd.

Het 'hoe' is praktisch en eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het begint met het iedere dag zetten van je positieve intentie en mindset. Kiezen voor het nieuwe, jouw vrijheid en dus de oplossing. Je moet het omarmen en jezelf er elke dag aan herinneren en erop focussen. Niet mee doen aan en met de gekte en ellende. Kiezen voor vrijheid, geluk, liefde. Je laat jouw licht schijnen in de duisternis. Dat is het meest krachtig en zal het oude het snelst laten verdwijnen.

Het allermooist is wel dat je na een periode van onvermijdelijke en vaak ook relatieve eenzaamheid prachtige nieuwe mensen ontmoet. Ook daar scheiden soms wegen en openen zich tegelijkertijd nieuwe deuren. Je begrijpt dat deze tijd eigenlijk ook wel heel interessant is. En hoe mooi het is deel uit te mogen maken van een wereldwijde transitie.

Het nieuwe, jouw vrijheid en dus de oplossing zijn er dus al. Je moet het alleen willen zien, het omarmen en jezelf er elke dag aan herinneren en erop focussen. Doe gewoon niet mee aan de gekte en ellende. Kies voor vrijheid, geluk, liefde.

Vertrouw. Houd moed. Dan is het allemaal al goed. Ook voor jou! Echt!