Nieuwe Wereld Pionieren begint met acceptatie en verantwoordelijkheid

Wanneer je je als doel hebt gesteld een Nieuwe Wereld Pionier te worden, begint dat met accep­tatie. Acceptatie betekent veel meer dan het op het eerste gezicht schijnt. Het betekent dat je vrede sluit met jezelf en alles! wat er tot nu toe is gebeurd in je leven. Het achter je laten van alle ballast, negatieve overtuigin­gen en belemmeringen.

Er zijn veel manieren om dit te doen. Sommigen beginnen met een reconstructie van hun leven tot nu toe door alles op te schrijven en daarna te herkaderen en vergeven. In een volgende cursus meer hierover. Anderen kiezen voor een therapie die ze aanspreekt en helpt. Het maakt niet uit hoe je het doet. Het is belangrijk dát je het doet. Er is niets dat het verleden kan veranderen. Je moet accepteren wat er is gebeurd.

Jij moet jouw manier vinden er mee te dealen, er mee om te gaan. En bovenal een manier om vrijuit met je doelen bezig te kunnen zijn. Wanneer je bezig gaat met acceptatie komt er een moment dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Verantwoordelijk­heid voor alles! wat er in je leven is gebeurd. Niet een beetje. Nee, voor 100%, voor alles. Ook voor de dingen waarvan je denkt dat ze je zijn aangedaan.. Dat is niet zo. Bewust en veel vaker onbewust. heb je dit zelf gecreëerd.

Wanneer je hier in gelooft kun je ook hebben vanuit karma gecreerd, vanuit je zielenopdracht of vorige levens. Hoe je het hebt weggezet voor jezelf maakt niet. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er is gebeurd inje leven. Soms zijn er dermate heftige zaken dat dit schier onmogelijk lijkt. Verantwoordelijkheid nemen geef je echter een prachtig cadeau: Je neemt je macht terug. Jij bepaalt hoe je het verleden ziet. Jij bepaalt hoe je daar mee omgaat niet de ander.

Er zijn twee belangrijke lessen om verantwoordelijkheid te nemen op weg naar acceptatie:

1. Zie mensen waarvan je denkt dat ze je iets hebben aangedaan als acteurs die hun rol in het toneelstuk van je leven goed hebben vertolkt. Ze hebben hun rol met verve gespeeld. Je kunt ze zelfs hiervoor be­danken. Je hebt ze zelf gecreëerd om je lessen te leren. Nu is het tijd ze los te laten.
 
2. Je kunt niet alles controleren water in je leven gebeurt. Je kunt bent altijd controleren en dus kiezen hoe jij daar mee omgaat. Daar ligt je macht. Focus daarop!

Met acceptatie en de daarbij behorende verantwoordelijk­heid komt er ruimte. Ruimte om bewust de rest van je leven te creëren en vorm te geven. Ruimte om je doelen moeite­loos te gaan behalen. Je leven creëren kan op 2 manieren. Daarover gaat de volgende training.


➤Afspraak maken voor 1:1 Coachingsessie ➤