Nieuwe Wereld Pioniers nemen het stokje over! Doe je mee? 

Al eerder ontstaan, heeft het aantal Nieuwe Wereld Pioniers een ongekende vlucht genomen sinds de corona-crisis. Teruggeworpen worden op onszelf in relatieve eenzaamheid heeft uiteindelijk geleid tot iets moois. Het heft van het leven in eigen hand nemen en niet meer laten bepalen door politici en zogenaamd belangrijke anderen.

Het heeft geleid tot mensen die hebben ingezien dat ze het in eerste instantie alleen zelf kunnen en vaak ook moeten doen. En wanneer ze dat doen er een steeds groter wordende groep hetzelfde doet en hernieuwde aansluiting geweldige nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Wat zijn de kenmerken van de Nieuwe Wereld Pionier?

1. Een Nieuwe Wereld Pionier rekent niet meer op het systeem dat hem/haar gaat redden. Hij/zij zorgt voor een groot gedeelte dat er in het eigen levensonderhoud wordt voorzien. Een sociaal vangnet is er immers al bijna niet meer. Dat kan door zoveel geld te verdienen dat het niet uitmaakt hoe groot de inflatie is of wordt. Vaker gaan mensen zelf verbouwen, ruilen en vinden alternatieve manieren om elkaar te betalen.

2. Een Nieuwe Wereld Pionier heeft een totaal andere kijk op de wereld en de toekomst. Weten dat de waarheid en de feiten zelden nog 100% door de MSM worden verstrekt. Om de werkelijke feiten te doorgronden wordt tevens er een beroep gedaan op alternatieve media. Daarom herkent de NWP dan ook niet de angsthypnose rondom het klimaat en doet niet mee aan de hype. Het geloof in de kracht van iedereen die ook pioniert is sterker dan de angst welke ons verder moet controleren en reguleren.

3. Een Nieuwe Wereld Pionier is nooit illegaal bezig, maar niet te beroerd voor wat burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook al is het volgens sommigen geen liefde of een andere whoo-whoo reden, de echte Pionier weet dat wat krom is niet altijd door enkel het goede weer recht wordt. Soms is het nodig een beetje te helpen buigen.

Ben, voel jij of word je ook een Nieuwe Wereld Pionier? Check de nieuwe website www.nieuwewereldpionier.nl 


➤Afspraak maken voor 1:1 Coachingsessie ➤