Voor alles is een oplossing. Die Nieuwe Wereld bouwen we samen! 

De laatste jaren is de aanval op de weldenkende mens ingezet. Op basis van WEF-ideologie zien we veel zaken waar we voor 2020 niet eens over na hadden gedacht. De giga-inflatie en daardoor stijgende armoede, het kapot willen maken van de landbouw, een pijler van onze vroegere welvaart. De steeds verdergaande genderpolitiek, de snelle achteruitgang van het onderwijs. Het inperken van mobiliteit en de beknellende controle over ons doen en laten.

De voertuigen waarmee dit alles moet worden gerealiseerd waren eerst een naar virus en vervolgens hét grootste angsthypnosemiddel: klimaatverandering. Beide zijn reëel en echt. Covid was een naar virus. De opwarming van de aarde is gaande. De hype, hysterie en waanzin zijn opgeklopt om ons allen te knechten. De allerrijksten der aarde hebben zelfs al geïnfiltreerd in supranationale organisaties als WHO en EU.

Langzaam maar zeker werd en wordt zo geprobeerd ons vrije persoonlijke leven in te perken. CDBC, programmeerbaar geld dat je niet meer kunt pinnen en waar een houdbaarheidsdatum op zit en zo dus je persoonlijke controle verloren gaat. Digital Service Act die gaat bepalen wat desinformatie is en wat niet. De MSM doet er al volop aan mee, met NupuntNL als trieste koploper, snel gevolgd door staatsomroep NPO/NOS.

Er is kortom een boel om je zorgen over te maken, maar dat is nou juist wat je níét moet doen. Het enige dat je namelijk kunt controleren is je reactie op alles wat gaande is. Hoe doe je dat?

Het eerste dat je beslist is dat wat er ook gebeurt het je mentale en emotionele staat niet beïnvloedt en dus je humeur niet verpest. Jij blijft sterk en je goed voelen, ook al is dat soms lastig.

Vervolgens ga je niet kijken wat er allemaal fout gaat, maar kijk je reëel naar wat jij kunt doen jouw persoonlijke situatie veilig te stellen en zodanig te verbeteren dat je van bovenstaande geen last meer hebt. En die mogelijkheden zijn er altijd! Iedereen kan nog steeds oplossingen vinden deze hele smurrie en bagger te ontwijken en ervoor te zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt.

Zijn er grenzen aan wat daarbij geoorloofd is? Ja, voor mij zijn dat geweldloosheid en altijd respect houden voor de medemens. Aan burgerlijke ongehoorzaamheid valt bijna niet meer te ontkomen. Ik zorg er wel altijd voor dat alles wat ik doe legaal is en blijft.

Want ook dan kun je een heleboel doen. Zo schreef ik laatst al een plan hoe je de DSA eenvoudig kunt omzeilen. En ik ben echt niet de enige met goede ideeën en plannen. Er is heel veel moois en goeds te vinden. Ga ernaar op zoek en gebruik wat bij jou past!

Het mooie is dat er vanuit deze tegenactie een prachtige Nieuwe Wereld ontstaat met geweldige mensen. Geen makke schapen die zich naar de slachtbank laten leiden, maar leeuwen die brullen en zich niet klein laten krijgen.

Ik ga ervoor! Iedere dag opnieuw! Doe je mee?!


➤Afspraak maken voor 1:1 Coachingsessie ➤