Wappies in de 2020 vs Wappies in 2030 - Een kijkje in het verschil van inzicht over de jaren

Wappie in 2020 - Wat is een Wappie? - 'Een wappie is iemand die over bepaalde kwesties een zeer uitgesproken mening heeft, die niet op feiten gebaseerd is. Waar wappie precies vandaan komt, is niet bekend. Wappies is een spottende en kleinerende term voor mensen die stellige beweringen doen over een onderwerp (zoals corona), terwijl anderen die beweringen als onzin beschouwen. Dat komt doordat ze niet gebaseerd zijn op serieus te nemen bronnen, maar op halve en hele verzinsels en complottheorie├źn.' (Bron: Onze Taal)

Ik ga nu in 2022 een voorspelling doen. Deze incorrecte, eenzijdige, misleidende kijk op de Wappie, gaat er straks wanneer men met helikopterview nog eens terug kijkt op deze tijd en obv voortschrijdend inzicht als volgt uitzien:

Wappie in 2030 - Wat is een Wappie? - 'Een wappie is iemand die over bepaalde kwesties een zeer uitgesproken mening heeft, die met grote voorspellende nauwkeurigheid wordt gedaan en vaak pas naderhand algemeen als aangenomen feiten wordt gezien.

Waar wappie precies vandaan komt, was niet bekend, maar de tegenovergestelde betekenis werd tijdens de coronacrisis vaak geopperd. Wappies is van een geuzennaam voor mensen die stellige beweringen doen over een onderwerp (zoals corona), terwijl anderen die beweringen grotendeels eerst als onzin beschouwden, uitgegroeid tot iemand met een heldenstatus. Dat komt doordat zij, destijds niet eens gebaseerd op al bestaande bronnen en met een grote voorspellende waarde blijk gaven van een exacte duiding van de werkelijkheid.'

Wappies hebben een grote rol gespeeld in het aan het licht durven brengen van de ongemakkelijke waarheid en agenda achter het coronavirus, het World Economic Forum, Big Pharma et cetera. Zij zijn van onschatbare waarde geweest in hun voortrekkersrol de mensheid uit het moeras te trekken waar men zichzelf in had getrokken. Zonder wappies was de wereld van vandaag een stuk minder mooi geweest.

Conclusie: Het duurt misschien nog even, maar het respect komt. Let maar op!

Fijne dag!