Privacy-Statement

Persoonsgegevens
Fulltime Levensgenieter verzamelt, bewaart en verwerkt geen persoonsgegevens. 

Rechten op fotomateriaal
De foto's die eventueel worden gebruikt voor plaatsing in de aflevering door te uploaden naar Anchor cq worden gebruikt voor plaatsing op deze website door te uploaden naar Webklik, worden aangeleverd door de geïnterviewde. Er wordt vanuit gegaan dat er geen auteursrecht door 'third right parties') zit op deze foto's. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de geïnterviewde.

WhatsApp/Gmail/Zimbra 
Voor contact wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp. Het telefoonnummer wordt daarbij nergens opgeslagen. Gmail en Zimbra Webklik vullen dit aan. Van beide wordt de slechts de webmail gebruikt. De mail wordt niet gedownload. Privacy valt onder de respectievelijke statements van WhatsApp, Gmail en Zimbra Webklik.

Zoom / Audio Video
Wanneer de podcast wordt opgenomen via Zoom wordt alleen de audio-opname gebruikt. Het origineel wordt geëdit en het definitieve audiobestand toegezonden. Originele audio, video en foto's worden bewaard op mijn laptop in de map Podcast met voor iedere geïnterviewde een eigen map. Deze map wordt in zijn geheel geback-upt naar een externe harde schijf.

Opname via Iphone
De opname via Iphone wordt eerst gekopieerd naar de laptop en daar verder verwekt. De opname zelf wordt daarna van de Iphone verwijderd.

Calendly
Afspraken worden gemaakt via de online planner Calendly. Alle deelnemers zijn bij aanmelding akkoord gegaan met het verwerken van hun persoonsgegevens door Calendly en kunnen altijd zelf een verzoek tot verwijdering van gegevens indienen.

Het via Calendly toegestuurde mailadres wordt enkel gebruikt voor het transfereren van het audiobestand, het versturen van de uitnodiging voor de Zoom-sessie en het versturen en vragen om aanvullende informatie. 

Ook kunnen -om de persoonsgegevens van deelnemers te beschermen- 
net voor aanvang de geplande afspraken uit de planner gehaald worden. Iedere deelnemer kan dit zelf doen.

Navraag bij Calendly leert dat deze verwijderde afspraken dan toch nog bij 'Canceled Events' blijven staan. Om alle persoonsgegevens uit de database te verwijderen is er de mogelijkheid alle data van gepasseerde afspraken binnen een bepaalde periode te laten verwijderen. Hiertoe wordt regelmatig een verzoek bij Calendly ingediend. Na 7 dagen wordt daarmee alle aangeleverde data verwijderd. Dat ziet er zo uit: Calendlyjpg
De aangeleverde gegevens vallen na bevestiging van de afspraak onder het privacy-reglement van Calendly.

We Transfer
Na de opname wordt het originele bestand eerst naar jou gemaild voor de genoemde controle. Na downloaden of na 7 dagen worden de transfers verwijderd. We Transfer zegt daarover: 'When sending transfers through the free service (at https://wetransfer.com) they are available for 7 days. After which they expire and are removed from our servers. We don't keep a hidden stash of transfers so once they are deleted, it is no longer possible to download them. ' Navraag bij de helpdesk leert nog: 'Once a transfer expires or its owner deletes it, the files are deleted the same day.' De transfers vallen na uploaden onder het privacy-reglement van WeTransfer.

Webklik
De na overleg aangeleverde foto's worden geüpload naar de website-host webklik en vallen vanaf dat moment onder het privacy-reglement van Webklik.

Anchor/Spotify
De na overleg aangeleverde foto's worden geüpload naar de podcast-host Anchor en van daaruit ook automatisch naar Spotify en vallen vanaf dat moment onder het privacy-reglement van Anchor/Spotify.

RSS-Feed
Via de RSS-feed kon de podcast ook in andere kanalen opduiken. De RSS-link was na publicatie van de eerste aflevering automatisch aangemaakt door Anchor, was alleen voor mij zichtbaar en te vinden op het dashboard van de podcast. De proef op de som nemend was de link geplakt in de mail en dan is alleen de link te zien. Geplakt in de browserbalk komt een bronpagina te voorschijn. Dat betekent dat de link actief in een andere podcast-aanbieder dan Spotify moet worden geplakt, voordat deze wordt gedistribueerd en gepubliceerd. Met ingang van 13/5/22 is er geen RSS-feed meer verbonden aan deze podcast.

Apple en Google Podcast
Het idee was de podcast zowel in Apple en Google podcast te integreren, maar dat bleek geen succes. Uit Google-podcast is de gehele show verwijderd. Deze werd namelijk niet opgepikt door Google. Op Apple was de podcast via de Anchor RSS-feed 10/5/22, 11/5/22 en tijdelijk op 12/5 te beluisteren. Deze oude feed is uit Apple verwijderd en de show ook op Archive gezet. De podcast is daardoor niet meer op Apple te beluisteren, de beschrijvingen en audio verwijderd van de Apple Servers. Wat rest is een link met daarin de naam van de geïnterviewde. Deze is alleen zichtbaar voor mij als ik inlog. De afleveringen zijn per 13/5 opnieuw geüpload naar Anchor en Spotify. De betreffende podcasters zijn hierover via mail op de hoogte gebracht.

Google Reviews / Elfsight
Geïnterviewden kan worden verzocht een beoordeling te geven en/of review te schrijven via Google Maps. Deze valt onder het privacy-reglement van Google. Via Elfsight worden de reviews geëmbed op de website van fulltimelevensgenieter. De geïnterviewde blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de review en kan deze ten allen tijde aanpassen of weer verwijderen. 

Privacy-Statement
(c) André Winkelhorst 2022